Miljonregn över Farmaceutiska fakulteten i Uppsala

Farmaceutiska fakulteten i Uppsala får över 16 miljoner i forskningsanslag av Vetenskapsrådet under perioden 2020 till 2024.