Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "Val 2018"


Lägg din röst i “farmacivalet”

Svensk Farmaci har löpande fram till valet publicerat riksdagspartiernas svar på våra frågor om apoteken, läkemedelssektorn och yrkesutvecklingen. Nu frågar vi våra läsare vilket parti som svarade bäst.

2018-09-07

C vill värna apoteksreformen

VAL 2018: Centerpartiet, sist ut i Svensk Farmacis politikerenkät inför valet, ser inget långsiktigt behov för staten att äga en av apoteksaktörerna. Anders W Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson, svarar på frågorna för C:s räkning.

2018-09-07

S: “Tyngre roll för farmaceut, skärpta krav på apotek”

VAL 2018: Socialdemokraterna vill skärpa kraven på apoteken – och har i regeringsställning gett en rad uppdrag till myndigheter i linje med den intentionen. Genom ytterligare samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi vill man stärka den svenska läkemedelssektorn. Idag svarar S på vår enkät inför valet.

2018-09-06

M: Farmaceuternas roll i samhället viktig och växande

VAL 2018: Farmaceuternas roll blir allt viktigare i takt med den snabba utvecklingen av nya läkemedel, anser Moderaterna, som vill se mer samarbete mellan vården och apoteken. Idag är det M:s tur att besvara vår politikerenkät inför valet.

2018-09-05

SD: “Viktigt med nytt prissättningssystem”

VAL 2018: Idag svarar Sverigedemokraterna på vår politikerenkät inför riksdagsvalet. Partiet vill se ett nytt subventions- och prissättningssystem som möjliggör bättre tillgång till läkemedel för mindre patientgrupper och sällsynta diagnoser.

2018-09-04

L tror på kommunapotekare

VAL 2018: Liberalerna vill se kommunapotekare som ansvarar för att läkemedel används optimalt i hemsjukvården och på vård- och omsorgsboendena. Barbro Westerholm, välkänd riksdagsveteran och tidigare generaldirektör på Socialstyrelsen, som åter kandiderar till riksdagen, har besvarat Svensk Farmacis enkät för Liberalernas räkning.

2018-09-03

MP: Hellre livsstilsändringar än en cocktail av läkemedel

VALET 2018: Nu har turen kommit till Miljöpartiet i Svensk Farmacis enkät till riksdagspartierna inför valet. Som enda parti lyfter MP ett behov att minska läkemedelsanvändningen i samhället. Partiet vill också att farmaceuter får en tyngre roll i kampen mot den psykiska ohälsan via strukturerade läkemedelsgenomgångar.

2018-08-31

KD vill ge apoteken nya uppgifter

VALET 2018: Kristdemokraterna var partiet som mer än något annat formade omregleringen av apoteksmarknaden 2009/10. Nu vill partiet att apoteken ska få ta del av provsvar och bedriva enklare laboratorieverksamhet. Som enda parti i Svensk Farmacis enkät lyfter man fram vikten av ett farmaceutsortiment på apoteken.

2018-08-30

V: “Låt Apoteket AB växa, och ge dem nya samhällsuppdrag”

VALET 2018: Vänsterpartiet är först ut i Svensk Farmacis utfrågning av riksdagspartierna inför valet. Partiet kritiserar omregleringen av apoteken, vill förse Apoteket AB med nya samhällsuppdrag och välkomnar att receptkedjan på apotek regleras ytterligare. Karin Rågsjö, hälsopolitisk talesperson, svarar för V:s räkning.

2018-08-29

Så tycker partierna i yrkesfrågorna

Den 9 september är det riksdagsval i Sverige. Läkemedels- och apoteksfrågorna står sällan i centrum av den allmänna debatten – men Svensk Farmacis enkät till partierna visar på ganska stora åsiktsskillnader. Med start idag redovisar vi partiernas svar på våra frågor.

2018-08-29