Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "utvärdering"


”Farmaceuten självklar inom vården”

En miljard kronor extra ska göra vården bättre, mer jämlik och patientcentrerad. Där borde apotekare och receptarier ha en självklar del menar Sveriges Farmaceuters ordförande Kristina Fritjofsson.

"Goda möjligheter att interagera"

Det saknas belägg för att receptariestudenterna är isolerade från övriga studenter inom hälso- och sjukvårdsutbildningarna grundat på programmens organisatoriska styrning. Det skriver fyra företrädare för farmaciutbildningarna vid Göteborgs universitet apropå kritiken från professor Björn Lindeke och UKÄ:s bedömargrupp i Svensk Farmaci förra veckan.

Uppdelning ger isolerade studenter

Receptariestudenterna i Göteborg blir isolerade från övriga vård- och farmacistudenter, enligt UKÄ:s bedömargrupp. Idag bedrivs receptarie- och apotekarprogrammen inom olika organisationer, men bedömargruppen vill att utbildningarna integreras bättre.

Klartecken för utbildningar

I fjol fick flera av landets farmaciutbildningar kritik och ifrågasatt examinationsrätt. Men efter att åtgärder vidtagits har alla nu fått godkänt. Karlstads åtgärdsprogram imponerade mest, enligt Björn Lindeke, ordförande i utvärderingsgruppen.

Klartecken för utbildningar

I fjol fick flera av landets farmaciutbildningar kritik och ifrågasatt examinationsrätt. Men efter att åtgärder vidtagits har alla nu fått godkänt. Karlstads åtgärdsprogram imponerade mest, enligt Björn Lindeke, ordförande i utvärderingsgruppen.

Apotekarutbildningar ska nagelfaras av expertgrupp

Nu är det dags för landets apotekarutbildningar att utvärderas. Även denna gång blir det professor emeritus Björn Lindeke som leder arbetet.

Gott betyg till forskning i Uppsala

Forskargrupperna vid farmacevtiska fakulteten i Uppsala fick goda omdömen i universitetets forskningsutvärdering. Men rapporten pekar också på att fakulteten står inför ett förändringsarbete.