Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "utbildning"


Professionell utveckling integreras i ny utbildning

Uppsala universitets omstöpta apotekarprogram tar form. Biologiska läkemedel och farmakovigilans förstärks, det första året struktureras om och en terminsöverskridande kurs med fokus på professionell utveckling införs.

Bristande språkkunskaper stor utmaning för lärosäte

Svårigheter med språket gör farmaciutbildningen till en stor utmaning för många studenter med utländsk bakgrund. Kraven för godkänt i svenska som andraspråk är i praktiken alldeles för låga, anser företrädare för receptarieutbildningen i Göteborg.

2016-06-03

Lockar studenter med utländsk bakgrund

Receptarieutbildningen är det yrkesexamensprogram i Sverige som har störst antal nya studenter med utländsk bakgrund – 77 procent. Apotekarprogrammet kommer på andra plats.

2016-06-02

Fler söker receptarieutbildning

Cirka 100 fler än i fjol sökte i år en receptarieutbildning i första hand inför hösten. Glädjande, enligt apoteksföreningen som drivit kampanj och Sveriges Farmaceuter instämmer. Flera utbildningar upplever dock ett minskat söktryck från en redan låg nivå och allra lägst är söktrycket i Uppsala.

2016-05-03

Oförändrat intresse för apotekarprogram

Antalet förstahandssökanden till landets tre apotekarutbildningar ökar bara marginellt inför hösten, trots fortsatt goda jobbutsikter och apoteksbranschens aktuella kampanj.

2016-05-03

Malmö högskola får utfärda receptarieexamen

UPPDATERAD KL 12:06 Enligt ett färskt beslut från Universitetskanslersämbetet får Malmö Högskola tillstånd att utfärda receptarieexamen.

Nya steg tas mot distansutbildning

Uppsala universitet planerar för en ny receptarieutbildning på distans med preliminär kursstart 2019. Det campusbaserade programmet ska dock finnas kvar.

Ny utbildning i
Uppsala konkretiseras

Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet stöps om. Hösten 2017 går enligt planerna startskottet för den nya utbildningen, som innehåller flera förstärkningsområden, stärkt professionell utveckling och en reviderad studieplan. REVIDERAD 16/12

”Vi måste tala om för Life Science vad vi kan”

I takt med att den svenska läkemedelsindustrins plantskolor för farmaceuter, Astra och Pharmacia, försvinner, ökar behovet av att aktivt marknadsföra farmaceuters kompetens inom industrin, anser Tuulikki Lindmark.

Svårt skapa utbildning till spretig arbetsmarknad

Mer inriktning mot rådgivning, egenvård, läkemedelsanvändning och klinisk farmaci. Det behöver dagens farmaceuter enligt deltagarna vid det satellitsymposium som Sveriges Farmaceuter arrangerade under Läkemedelskongressen tisdag 10 november.

Annonsera och prenumerera

Månadens fråga

Sveriges Farmaceuter driver på för att dosläkemedel ska lämnas ut på apotek — och bara i undantagsfall på exempelvis bensinmackar. Håller du med?

Loading ... Loading ...