Industri och akademi samarbetar i stort projekt

Universitet och läkemedelsföretag arbetar tillsammans i ett omfattande europeiskt forskningsprojekt för effektivare cancerbehandling.