Miljoner till farmakokinetik-forskning mot TBC

Farmakokinetik-professor Ulrika Simonsson vid Uppsala universitet har fått ett mångmiljon-anslag för att med hjälp av matematiska modeller motverka resistent tuberkulos.