Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "Sveriges Farmaceuter"


Ett recept för framtiden

BLOGG Vad är en farmaceut – och vilka är frågor är viktigast för oss? De frågorna står i fokus när Sveriges Farmaceuter nu tar fram en ny vision, skriver förbundsordförande Ulf Janzon.

Lönegapet bland farmaceuter ökar

Att farmaceuter är en bristvara syns i lönekuvertet – men industrianställda drar ifrån i löneligan allt mer, visar färsk lönestatistik.

Sveriges Farmaceuter växer

Sveriges Farmaceuter hade näst bäst medlemsutveckling av alla Sacoförbund under förra året. Framför allt två grupper stod för tillväxten.

“Både läskigt och lite overkligt”

BLOGG Vi måste enas om vilka frågor som är viktiga för alla farmaceuter – oavsett arbetsplats. Det skriver nya förbundsordförande Ulf Janzon i ett julbrev, där han även reflekterar över sitt nya uppdrag.

Han väntas bli ny ordförande

Apotekaren Ulf Janzon blir ny ordförande för Sveriges Farmaceuter om valberedningens förslag blir verklighet. Att hitta nya sätt att använda farmaceuters kunskaper är en av hans hjärtefrågor.

Fler går med i förbundet

Sveriges Farmaceuter ökade antalet medlemmar med 3,4 procent under fjolåret. Det är den femte bästa utvecklingen bland Sacos 23 medlemsförbund.

Senna fortsätter även 2018

Sveriges Farmaceuters projekt Senna för nyanlända har beviljats medel från Arbetsförmedlingen.

Fler studenter väljer förbundet

Sveriges Farmaceuters satsning på ökad närvaro på lärosätena bär frukt. Förbundet fick 74 nya medlemmar i september.

”Allt vi gör ska ha medlemmarna i fokus”

Sveriges Farmaceuters nya förbundsdirektör, Jenny Harlin, gör sin första dag på jobbet idag. Ett jobb där det handlar om att skapa konkret nytta, menar hon.

Jenny Harlin blir
ny förbundsdirektör

Jenny Harlin, idag kanslichef på Sacoförbundet Reservofficerarna, blir ny förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter i september.