Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "Sveriges Farmaceuter"


Fler går med i förbundet

Sveriges Farmaceuter ökade antalet medlemmar med 3,4 procent under fjolåret. Det är den femte bästa utvecklingen bland Sacos 23 medlemsförbund.

Senna fortsätter även 2018

Sveriges Farmaceuters projekt Senna för nyanlända har beviljats medel från Arbetsförmedlingen.

Fler studenter väljer förbundet

Sveriges Farmaceuters satsning på ökad närvaro på lärosätena bär frukt. Förbundet fick 74 nya medlemmar i september.

”Allt vi gör ska ha medlemmarna i fokus”

Sveriges Farmaceuters nya förbundsdirektör, Jenny Harlin, gör sin första dag på jobbet idag. Ett jobb där det handlar om att skapa konkret nytta, menar hon.

Jenny Harlin blir
ny förbundsdirektör

Jenny Harlin, idag kanslichef på Sacoförbundet Reservofficerarna, blir ny förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter i september.

Fler nöjda med
sitt medlemskap

En större andel medlemmar är nöjda med sitt medlemskap i Sveriges Farmaceuter idag jämfört med 2012, och förbundet ligger högt i “medlemsnöjdhet” i jämförelse med andra Sacoförbund. Men medlemmarna efterlyser större tydlighet och synlighet, enligt en medlemsenkät från Novus.

Satsar på etisk kapitalförvaltning

Efter några turbulenta år har Sveriges Farmaceuters ekonomiska situation stabiliserats. Vice ordförande Claes Jagensjö besvarar Svensk Farmacis frågor om förbundets kapitalplaceringar.

Hallå där…

…Kristina Fritjofsson, ordförande i Sveriges Farmaceuter som är på möte med representanter för alla nordiska farmaceutiska fackförbund i Helsingfors i Finland och har blivit intervjuad i finsk TV.

Thony Björk

”Kan resultera i brister i patientsäkerheten”

Sveriges Farmaceuter delar Statskontorets bild av en bristande kompetensutveckling på apoteken och menar att situationen är allvarlig.
– Kompetensutvecklingen är eftersatt och fortsätter det i ett längre perspektiv så kommer det att medföra brister i patientsäkerheten, säger Thony Björk, ordförande.

Annonsera och prenumerera

Månadens fråga

Sveriges Farmaceuter driver på för att dosläkemedel ska lämnas ut på apotek — och bara i undantagsfall på exempelvis bensinmackar. Håller du med?

Loading ... Loading ...