Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "Sveriges Farmaceuter"


“Både läskigt och lite overkligt”

Vi måste enas om vilka frågor som är viktiga för alla farmaceuter – oavsett arbetsplats. Det skriver nya förbundsordförande Ulf Janzon i ett julbrev, där han även reflekterar över sitt nya uppdrag.

Farmaceuter i Dalarna blev fackliga pionjärer

För första gången har apotekare och receptarier i landstingsvärlden bildat en lokal förening inom Sveriges Farmaceuter. Och intresset för att vara med är stort.

Han väntas bli ny ordförande

Apotekaren Ulf Janzon blir ny ordförande för Sveriges Farmaceuter om valberedningens förslag blir verklighet. Att hitta nya sätt att använda farmaceuters kunskaper är en av hans hjärtefrågor.

Fler går med i förbundet

Sveriges Farmaceuter ökade antalet medlemmar med 3,4 procent under fjolåret. Det är den femte bästa utvecklingen bland Sacos 23 medlemsförbund.

Senna fortsätter även 2018

Sveriges Farmaceuters projekt Senna för nyanlända har beviljats medel från Arbetsförmedlingen.

Fler studenter väljer förbundet

Sveriges Farmaceuters satsning på ökad närvaro på lärosätena bär frukt. Förbundet fick 74 nya medlemmar i september.

”Allt vi gör ska ha medlemmarna i fokus”

Sveriges Farmaceuters nya förbundsdirektör, Jenny Harlin, gör sin första dag på jobbet idag. Ett jobb där det handlar om att skapa konkret nytta, menar hon.

Jenny Harlin blir
ny förbundsdirektör

Jenny Harlin, idag kanslichef på Sacoförbundet Reservofficerarna, blir ny förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter i september.

Fler nöjda med
sitt medlemskap

En större andel medlemmar är nöjda med sitt medlemskap i Sveriges Farmaceuter idag jämfört med 2012, och förbundet ligger högt i “medlemsnöjdhet” i jämförelse med andra Sacoförbund. Men medlemmarna efterlyser större tydlighet och synlighet, enligt en medlemsenkät från Novus.

Satsar på etisk kapitalförvaltning

Efter några turbulenta år har Sveriges Farmaceuters ekonomiska situation stabiliserats. Vice ordförande Claes Jagensjö besvarar Svensk Farmacis frågor om förbundets kapitalplaceringar.

Annonsera och prenumerera

Månadens fråga

Sveriges Farmaceuter driver på för att dosläkemedel ska lämnas ut på apotek — och bara i undantagsfall på exempelvis bensinmackar. Håller du med?

Loading ... Loading ...