Ny väg till godkännande
blir permanent trots kritik

Onkologiläkemedel dominerar i EMA:s pilotprojekt med stegvist godkännande, som trots viss kritik kommer att permanentas. Svenska Läkemedelsverket är i högsta grad delaktigt och har valt ut särskilt intressanta projekt i ett svenskt perspektiv.