”Snabbspår
kan leda tanken fel”

I framtiden kommer det att finnas två vägar till svensk legitimation för personer med utländsk farmaceutexamen – den nya kompletterande utbildningen eller ett kunskapsprov. Begreppet “snabbspår” får kritik av företrädare för farmaceutiska fakulteten i Uppsala, som får medhåll av Sveriges Farmaceuter.