Individuella bedömningar
av smartphonelösningar

Det blir individuella bedömningar i varje enskilt fall. Det är beskedet från Apotekens Service till de företag som vill utveckla smartphone-appar där individbaserad information ska hämtas från Receptregistret och Läkemedelsförteckningen.