”En majoritet av svenskarna vill förstatliga apoteken”

Drygt sex av tio svenskar vill återförstatliga apoteken. Det visar en Novus-undersökning beställd av en organisation som kallar sig för Skiftet. – Vi är en folkrörelse som engagerar folk främst genom namninsamlingar och demonstrationer. Vi är en ideell förening som …