Färre självmordsförsök efter begränsning av smärtläkemedel

I Danmark ser man en markant minskning av antalet självmordsförsök med receptfria smärtläkemedel efter att tillgången till dem begränsats.