Olika syn på domstolsutslag

Efter gårdagens dom tycker SLL att rättsläget klarnat om de omdiskuterade rabattavtalen. Apoteksbranschen håller inte med utan inväntar ett domstolsärende som man anser viktigare i Skåne.