Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "Sfinx"


Sfinx är
integrerat i EES

Sfinx interaktionsinformation har nu integrerats i elektroniskt expertstöd (EES). Förändringen underlättar samverkan mellan professionerna och gynnar patienterna, säger Maria Wanrud, apotekare på E-hälsomyndigheten.

2016-06-01

Sfinx kan följas av Pharao

Pharao, ett beslutsstöd för farmakologisk riskbedömning som har pilottestats i sjukvården, kan bli nästa beståndsdel i apotekens expertstöd EES efter integrationen av Sfinx.

2015-12-08

Sfinx på
apoteken i maj

I maj 2016 får apoteken tillgång till samma interaktionskälla som vården. Då är planen att interaktionsdatabasen Sfinx ska vara införlivad i apotekens stödsystem EES.

2015-12-08

EES byter till Sfinx för interaktioner

I november 2015 börjar preliminärt utvecklingsarbete med att införa Sfinx:s interaktionsdatabas i EES istället för den amerikanska data som funnits med sedan början av EES.

Ola Ohlsson: “Det ena systemet utesluter inte det andra”

Ola Ohlsson, professor och medlem i expertgruppen bakom EES, tycker att Per Manell slår in öppna dörrar. Fortsatt anpassning av EES till svenska förhållanden pågår i allra högsta grad, säger han.

2011-06-21

”Osanningar om EES”

Branschprofilen och apotekaren Per Manell anser att EES-systemets tillskyndare farit med osanning vid ett offentligt möte om satsningen. Han bedömer att DUR/EES hittills har kostat minst 400 miljoner kronor.

2011-06-21

“Märkligt senkommen analys”

Jämförelsen av Sfinx och EES är väldigt senkommen och resultaten väcker frågor, anser Lennart Axelsson, vice vd på Boots Farmacevtföretagarna.

2011-06-21

Vill ha större studie

Apotekens Service AB, som tillhandahåller EES, anser att Läkemedelsverkets ”skrivbordsjämförelse” måste kompletteras med en klinisk studie som jämför verktyget med Sfinx.

2011-06-20

Sfinx – EES 4-0

På fyra tunga jämförelsepunkter är Sfinx att föredra före EES. Enligt Anders Carlsten, apotekare på Läkemedelsverket, är verkets slutsats tydlig. LV tycker inte att det är motiverat att systemen används parallellt i kompletterande syfte.

2011-06-20

LV förordar Sfinx före EES

Läkemedelsverket har nu jämfört interaktionsmodulerna Sfinx och EES. Verket förordar Sfinx före det omtvistade EES som nu tillhandahålls av Apotekens Service och implementeras på många apotek.

2011-06-17