“Vi ska samverka – inte ersätta läkarna”

Replik på ”Vi är ett komplement till andra yrkeskategorier” nedan.