Socialstyrelsen förtydligar farmaceutens roll

I första hand bör information och rådgivning ges av apotekare och receptarie. Det konstaterar Socialstyrelsen i den senaste uppdaterade versionen av handboken ”Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?”.