Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "Riksrevisionen"


LV: “Missriktad kritik”

Riksrevisionens rapport bygger på en granskning som påbörjades hösten 2013 och återger inte dagens verksamhet på ett balanserat och sakligt sätt, enligt nio företrädare för Läkemedelsverket. Viktiga slutsatser och rekommendationer i rapporten vilar på bristfällig grund, menar de.

“En rapport som andas misstro”

Det finns ingen motsättning i att främja innovation och att utföra kontrolluppgifter, säger Lif:s vd Anders Blanck apropå Riksrevisionens nya rapport om läkemedelskontrollen.

LV replikerar på kritiken från Riksrevisionen

Riksrevisionen kritiserar regering och myndigheter, i synnerhet Läkemedelsverket, för att inte balansera läkemedelsindustrins inflytande.

Riksrevisionen: “Utred Apoteksgruppen”

I en av flera granskningar av apoteksmarknaden rekommenderar Riksrevisionen, RR, regeringen att utreda det statliga ägandet av Apoteksgruppen AB. Dessutom bör regeringen göra något åt Apoteksgruppens informationsövertag på marknaden.

2012-05-02

Osäkra effekter trots kilovis med uppföljningar av reform

Sammanlagt 11 statliga instanser följer upp omregleringen av apoteken, enligt en ny rapport från Statskontoret. Ändå kommer det i många fall att bli svårt att dra säkra slutsatser, varnar myndigheten.

2012-04-13

Riksrevisionen granskar klusterförsäljningen 2009

Efter att ha granskat förberedelsearbetet inför apoteksreformen, analyserar Riksrevisionen, RR, nu försäljningen av apotekskluster som genomfördes hösten 2009.

2011-10-10

Annonsera och prenumerera