Förslag att optiker ska få beställa hem läkemedel

Förhoppning att fler ska få behandling snabbare och att färre onödiga remisser ska gå till ögonläkare.