Dyster prognos för Malmös receptarieutbildning

Det mesta tyder på att receptarieutbildningen i Malmö läggs ned – men ännu är hoppet inte ute. Det säger apoteksföreningens vd Johan Wallér efter att ha diskuterat frågan med Malmö högskolas rektor.