Automatisk prissänkning
införs på äldre läkemedel

Läkemedelsbranschen har gått med på automatiska prissänkningar på läkemedel äldre än 15 år i utbyte mot att regeringen överger planerna på Sofia Wallströms föreslagna prismodell.