Spretande lista lyfter vikt av evidens vid läkemedelsval

FÖRDJUPNING: Svensk Farmaci bad Nepi-chefen Mikael Hoffmann titta närmare på den oberoende tidskriften Prescrires lista “Drugs to avoid” som vi uppmärksammade igår. Sammanställningen lyfter flera viktiga problem, men är svår att omsätta i praktiken då den utgår från så olika frågeställningar och situationer, menar han.