Regeringen utreder precisionsmedicin

Socialminister Lena Hallengren har givit Myndigheten för vård- och omsorgsanalys uppdraget att utreda konsekvenserna av utvecklingen mot en mer individanpassad vård, så kallad precisionsmedicin. Inte minst inom cancerområdet har nya skräddarsydda, och ofta dyra, behandlingar godkänts under de senaste åren. …