”Så här vill professionen ha det”

För första gången samlades igår professionsföreträdare för bland annat läkare, sjuksköterskor och farmaceuter för att inleda samtal hur de vill att samverkan mellan dessa yrkesgrupper ska se ut.