Användningen av läkemedel på rätt väg

Flera glädjeämnen och några problem identifieras i Socialstyrelsens hittills andra öppna jämförelser-rapport för läkemedel som presenteras idag. Användningen av olämpliga läkemedel har minskat kraftigt hos personer över 75 sedan 2005.