Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "omregleringen"


”En majoritet av svenskarna vill förstatliga apoteken”

Drygt sex av tio svenskar vill återförstatliga apoteken. Det visar en Novus-undersökning beställd av en organisation som kallar sig för Skiftet. – Vi är en folkrörelse som engagerar folk främst genom namninsamlingar och demonstrationer. Vi är en ideell förening som …

Läkemedelsverket: Vårdgivare ska inte äga apotek

Läkemedelsverket vill skärpa reglerna för vilka som får äga och driva öppenvårdsapotek. Myndigheten föreslår att privata vårdgivare begränsas från marknaden.

Omreglering gick
inte som väntat

De flesta positiva effekter som olika intressenter förväntade av omregleringen av apoteken 2009-10 blev aldrig verklighet. Den slutsatsen dras i en ny studie av den svenska apoteksreformen.

Fler tvivlar på patientsäkerheten

Allt fler apoteksanställda tvivlar på patientsäkerheten på sitt eget apotek efter omregleringen. Det visar forskning som har granskat de svenska apoteken sedan 2007.

Missnöje med reform

Nästan hälften av de svarande i Riksförbundet Attentions nya medlemsenkät upplever att lagerhållningen har försämrats på apoteken efter omregleringen.

Missnöje med
reform enligt enkät

Enligt en ny Novus-mätning välkomnar de flesta de ökade valmöjligheter som avregleringar och privatiseringar skapat. Men apoteksreformen får underkänt. Som man frågar får man svar, menar apoteksföreningen.

2014-06-09

Ris och ros till
omreglerade marknader

En ny rapport till OECD har kartlagt effekterna av liberaliseringar av europeiska apoteksmarknader. Bättre tillgång till läkemedel via fler apotek och längre öppettider finns i den positiva vågskålen. Men inget tyder på lägre priser och nästan alla nya apotek hamnar i städerna.

2014-03-21

”Apoteken måste öka sina lager”

Den sämre lagerhållningen är ett stort problem på den nya apoteksmarknaden, enligt flera av deltagarna vid gårdagens debatt om omregleringen. Krister Westerlund, ordförande för Alzheimerföreningen, uppmanade apoteken att göra sina lager större.

Annonsera och prenumerera