E-recept blir norm med nationella läkemedelslistan

Från och med den 1 juli 2020 ska inte längre apotek föra över elektroniska recept till recept på papper, utom i undantagsfall. Patienter kan därmed inte längre kan välja att få elektroniska recept i pappersform på en blankett från apoteket.