Nationell läkemedelsstrategi till 2022 klubbad

En ny nationell läkemedelsstrategi för åren 2020–2022 har beslutats och presenteras nu. Fokus kommer att ligga på tillgänglighet av läkemedel, uppföljning av läkemedelsanvändning och värdering av kunskap och evidens.