Vill ha mer tid till rådgivning

Ett examensarbete från Umeå Universitet visar att både apotekare och receptarier efterlyser mer tid för rådgivning. Och att merförsäljning, som tidigare kritiserats hårt, nu verkar ha accepterats.