Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "Malmö"


Siktar på
start till hösten

Malmö Högskola har kompletterat sin ansökan till UKÄ och planerar att starta en ny receptarieutbildning med 50 studieplatser årligen hösten 2016. Tre farmaceuter har rekryterats, bland annat Tommy Westerlund som närmast kommer från Läkemedelsverket.

Malmö högskola måste komplettera

Malmö högskola får ett halvår på sig att komplettera sin ansökan om att starta en receptarieutbildning. Om tre nyckelrekryteringar inom farmaci fullföljs är chanserna stora att utbildningen kan dra igång hösten 2016.

Mål att starta
nästa höst kvarstår

Malmö Högskola ska ”snarast” ta fram en ny ansökan om att få starta en receptarieutbildning. Målet är fortfarande att komma igång hösten 2015.

“Ett mycket
olyckligt besked”

Sveriges Farmaceuter och apoteksföreningen beklagar att Malmö Högskolas ansökan om en ny receptarieutbildning fick nej – men hoppas på en ny ansökan. Kompetensförsörjningen är nu så allvarligt hotad att det krävs ett nationellt ansvarstagande, menar apoteksbranschen.

Avslag på ansökan om ny receptarieutbildning i syd

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har avslagit Malmö Högskolas ansökan att få starta en receptarieutbildning.

Nya professurer inom
farmaci på väg i Malmö

Karlstad lägger ned sin receptarieutbildning – men Malmös planer att starta en ny konkretiseras. I torsdags intervjuade UKÄ företrädare för Malmö Högskola apropå ansökan, och inom kort utlyses två nya professurer och en lektorstjänst.

Planer på utbildning
i syd konkretiseras

Planerna för Malmö Högskolas nya receptarieutbildning börjar ta form. Apotekaren Tommy Eriksson har utsetts till ansvarig för ansökan och en referensgrupp har skapats. Men det är oklart om utbildningen hinner starta hösten 2015.

2014-03-18

Ny receptarieutbildning
i Malmö kan ge 3+2-möjlighet

Malmö Högskola vill starta en ny receptarieutbildning tidigast 2015. Idéer finns om att utbildningen ska ge behörighet till ett tvåårigt masterprogram till apotekare (3+2) i samarbete med Lunds universitet.

Bransch vill ha ny utbildning i Malmö

Farmacevtbristen är kanske som allra störst i Skåne. Sveriges Apoteksförening har inlett en dialog med Malmö Högskola med syfte att en ny receptarieutbildning startas i Malmö.

Apoteket AB vill ha receptarieutbildning

Farmacevtbristen är stor i Skåne, där Apoteket AB har omfattande verksamhet. Nu tar företaget initiativ för att få till en ny receptarieutbildning i Malmö – men får kritik.

Annonsera och prenumerera