Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "Malmö Högskola"


Dyster prognos för Malmös receptarieutbildning

Det mesta tyder på att receptarieutbildningen i Malmö läggs ned – men ännu är hoppet inte ute. Det säger apoteksföreningens vd Johan Wallér efter att ha diskuterat frågan med Malmö högskolas rektor.

Siktar på
start till hösten

Malmö Högskola har kompletterat sin ansökan till UKÄ och planerar att starta en ny receptarieutbildning med 50 studieplatser årligen hösten 2016. Tre farmaceuter har rekryterats, bland annat Tommy Westerlund som närmast kommer från Läkemedelsverket.

Ny utbildning
ventileras i Malmö

I dag överlägger Malmö högskola om huruvida man ska starta sin planerade receptarieutbildning eller inte – och i så fall när. Beslut väntas inom kort av vikarierande rektor.

Malmö högskola måste komplettera

Malmö högskola får ett halvår på sig att komplettera sin ansökan om att starta en receptarieutbildning. Om tre nyckelrekryteringar inom farmaci fullföljs är chanserna stora att utbildningen kan dra igång hösten 2016.

Är branschens behov långsiktigt?

Motiverar verkligen dagens kortsiktiga bristsituation en etablering av receptarieutbildningar på nya orter? Christer Berg, programansvarig på farmaceutprogrammet vid Linnéuniversitet i Kalmar, replikerar på apoteksföreningen.

Apoteksbranschen:
“Dags att göra gemensam sak”

Det räcker inte att jämföra antalet utexaminerade receptarier med antalet som går i pension, skriver Johan Wallér och Henrik Ehrenberg på apoteksföreningen apropå Christer Bergs inspel i frågan under gårdagen.

Mål att starta
nästa höst kvarstår

Malmö Högskola ska ”snarast” ta fram en ny ansökan om att få starta en receptarieutbildning. Målet är fortfarande att komma igång hösten 2015.

“Ett mycket
olyckligt besked”

Sveriges Farmaceuter och apoteksföreningen beklagar att Malmö Högskolas ansökan om en ny receptarieutbildning fick nej – men hoppas på en ny ansökan. Kompetensförsörjningen är nu så allvarligt hotad att det krävs ett nationellt ansvarstagande, menar apoteksbranschen.

Avslag på ansökan om ny receptarieutbildning i syd

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har avslagit Malmö Högskolas ansökan att få starta en receptarieutbildning.

Annonsera och prenumerera