Lundbeck säger upp
mer än var sjätte anställd

Det danska läkemedelsbolaget Lundbeck kommer att säga upp cirka 1 000 av bolagets totalt 5 800 anställda.