WHO-studie visar ingen effekt av läkemedel på covid-19

COVID-19.

Vare sig remdesivir, hydroxyklorokin, lopinavir eller betainterferon tycks ha någon avgörande effekt på mortalitet, risk för respiratorvård eller sjukdomstid vid covid-19-infektion. Det nedslående resultatet visar ett förpublicerat manuskript av WHO:s Solidarity-studie.