”Våra symtom är långt ifrån milda och diffusa”

COVID-19.

Jag har blivit medlem i en grupp ingen vill vara med i – långtidssjuka i covid-19. I engelsktalande länder benämns vi som ”longhaulers”, suffixet covid behövs inte ens. I pandemins linda, säg april-maj, så fick gruppen långtidssjuka slåss för att …