Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "Landsting"


Flera nya yrkesroller i offentlig sektor

Farmaceutyrket utvecklas snabbt inom offentlig sektor. Apotekare finns på allt fler håll i öppenvården, receptarier anställs på sjukhuskliniker och iordningsställande farmaceuter på sjukhus har etablerats på åtminstone ett sjukhus.

2016-02-10

Kliniska apotekare
saknar access till förteckning

Apoteksfarmaceuter kan, efter samtycke, få tillgång till patientens läkemedelsförteckning. Men det gäller inte för landstingsanställda farmaceuter, trots att de ofta arbetar med läkemedelsgenomgångar. Ologiskt, tycker flera kliniska apotekare, som ser en stor potential för effektivisering. Sveriges Farmaceuter kräver att frågan ses över.

Apotekare i alla landsting

Den 1 september i år byter två apotekare i Örebro arbetsgivare från Apoteket Farmaci till landstinget. Därmed har samtliga svenska landsting och regioner apotekare på lönelistan.

Landsting söker dialog med apotek om problem efter reform

Apoteksreformen har i vissa fall lett till merarbete och krångel i vården. Östergötland satsar nu hårt på en bättre dialog mellan sjukvården och apoteken.

Nya spelare tävlar i landstingens budrace

Allt fler aktörer – grossister, läkemedelstillverkare och apotekskedjor – tävlar nu om att leverera läkemedelstjänster till sjukhusen.