Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "Läkemedelsverket"


Apotekstjänst VD kommenterar utredningen om läkemedelssvinn

Problemen på Apotekstjänst fortsätter. Företaget utreds av Läkemedelsverket efter att narkotikaklassade läkemedel försvunnit, rapporterar Ekot. Flera personer ska ha fått sluta efter stölder, säger företagets VD till Svensk Farmaci.

Läkemedelsverket: Vårdgivare ska inte äga apotek

Läkemedelsverket vill skärpa reglerna för vilka som får äga och driva öppenvårdsapotek. Myndigheten föreslår att privata vårdgivare begränsas från marknaden.

Läkemedelsverket får åter en styrelse

Hösten 2013 avvecklades Läkemedelsverkets styrelse, och myndigheten har sedan dess letts av generaldirektören med stöd av ett insynsråd. Men nu ska verket åter få en styrelse. Thony Björk, ledamot i insynsrådet, berättar om bakgrunden.

Verket föreslås upphöra
med rekommendationer

Läkemedelsverket har på senare år fått många nya regeringsuppdrag och blivit en allt större myndighet. Men nu vill en statlig utredning minska arbetsbördan. Verket föreslås sluta med att producera behandlingsrekommendationer.

”Avgifter får inte stoppa innovationer”

Om Läkemedelsverkets avgifter måste höjas är det viktigt att det görs på ett klokt sätt, anser Sveriges Farmaceuters industrisektion.

LV får igenom högre avgifter

Efter många om och men har regeringen beslutat att låta Läkemedelsverket höja sina avgifter för första gången sedan 2010/11. Men det radikala förslaget om avgifterna för kliniska prövningar avslås.

Ny väg till godkännande
blir permanent trots kritik

Onkologiläkemedel dominerar i EMA:s pilotprojekt med stegvist godkännande, som trots viss kritik kommer att permanentas. Svenska Läkemedelsverket är i högsta grad delaktigt och har valt ut särskilt intressanta projekt i ett svenskt perspektiv.

Ann-Sofie Glans Assargård slutar

Läkemedelsverkets kommunikationschef, apotekaren Ann-Sofie Glans Assargård, slutar vid årsskiftet.

Annika Babra

Tuffare granskning av apoteken

Under hösten kommer Läkemedelsverket göra ett antal oanmälda inspektioner på apotek för att kontrollera bemanning och kompetensförsörjning. Det är en ny tuffare tillsyn än tidigare.

“Effektivisering krävs även om avgifter höjs”

Även om Läkemedelsverket får igenom de avgiftshöjningar man föreslagit till regeringen krävs årliga effektiviseringar på 2-3 procent i verksamheten för att nå en ekonomi i balans, säger direktör Thomas Ekvall apropå den aktuella delårsrapporten.