Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "Läkemedelsverket"


Läkemedelsverket föreslår nytt nationellt läkemedelsregister

För att kunna förebygga och förhindra restnoteringar och brister av viktiga läkemedel i en krissituation föreslår nu Läkemedelsverket ett nytt informationssystem som visar status för dessa läkemedel överallt i landet.

Läkemedelsverket öppnar för vaccin utan bipacksedel

COVID-19.

För att snabba på distributionen och öka möjligheterna att dela coronavaccin mellan länder öppnar nu det svenska Läkemedelsverket för att godkänna coronavaccin utan svensk produktinformation.

Två vaccintillverkare har ansökt om godkännande hos EMA

COVID-19.

Både Pfizer/Biontech och Moderna har nu lämnat in ansökningar till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA om att få sina coronavaccin godkända inom EU.

Läkemedelsverket ska säkra läkemedel i pandemin

COVID-19.

Läkemedelsverket ska intensifiera sitt arbete att säkra tillgång till läkemedel och medicintekniska produkter på grund av covid-19-pandemin.

Joakim Brandberg tf gd på Läkemedelsverket

Från och med den 1 oktober är Joakim Brandberg tillförordnad generaldirektör på Läkemedelsverket tills en ny generaldirektör har utsetts av regeringen.

Läkemedelsverket drar in tillstånd för två apotek

Två apotek i Solna tvingas stänga omgående efter att Läkemedelsverket beslutat att dra in deras tillstånd. Orsaken är upprepade avvikelser vid myndighetens inspektioner.

Kinesiskt naturmedel mot covid-19 sprids i Europa

COVID-19.

Ett kinesiskt naturmedel kallat “Lianhua Qingwen” påstås kunna hämma covid-19, läka inflammationen som viruset orsakar och till och med reparera skador på cellerna som orsakats av sjukdomen, enligt statlig kinesisk media. Preparatet har kommit till Sverige under mars och april …

Expediering av klorokinrecept begränsas

COVID-19.

Läkemedelsverket begränsar nu möjligheten för apoteken att lämna ut klorokin och hydroxyklorokin till recept förskrivna av läkare specialiserade inom reumatologi, hud- och könssjukdomar samt barn- och ungdomsmedicin. För klorokin gäller även recept utskrivna av läkare specialiserade på infektionssjukdomar. Det innebär …

Stopp för utlämnande för mer än tre månader

COVID-19.

Regeringen har nu valt att införa en lag för att reglera den uppmaning som Läkemedelsverket gick ut med den 19 mars till alla apotek om att begränsa uttaget av receptbelagda läkemedel till tre månaders förbrukning. Från och med idag 1 …

Läkemedelsverket: ”Fortsätt ta blodtrycksläkemedel”

COVID-19.

Läkemedelsverket har nu analyserat farhågorna som framfördes i Lancet Respiratory Medicine om att läkemedel som påverkar renin-angiotensinsytemet, det vill säga vanliga blodtryckssänkare som ACE-hämmare och A-II-blockerare, skulle kunna öka risken att drabbas av covid-19-infektion och, eller förvärra effekten av en …

Annonsera och prenumerera