Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "läkemedelsstrategi"


Läkemedelsstrategin ska vässas

Den nya regeringen har gett den nationella läkemedelsstrategin fortsatt förtroende, men vill samtidigt se en hel del förändringar. Strategin ska därför vässas under våren.

Lång rad förslag om att utveckla nationell strategi

Efter tre år värdesätter nästan alla involverade aktörer den nationella läkemedelsstrategin (NLS) högt, men Läkemedelsverket och Socialstyrelsen vill nu lugna ned tempot i arbetet. Läs Svensk Farmacis genomgång av intressenternas förslag och synpunkter på NLS. UTÖKAD 09:33

Vill satsa på skånsk modell

Den skånska LIMM-modellen bör utvärderas nationellt inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin (NLS). Det föreslår Sveriges Farmaceuter.

Ris och ros
till indikatorer

”En blandning av relevanta och mer tveksamma indikatorer”. Så tycker Sveriges Farmaceuter, som bara applåderar nio av Läkemedelsverkets 21 preliminära apoteksindikatorer. Sveriges apoteksförening ser också brister och vill se en större tonvikt på patientsäkerhet.

Läs LV:s förslag på apoteksindikatorer

Läkemedelsverket har nu skickat 21 preliminära apoteksindikatorer på remiss – läs vilka de är här på svenskfarmaci.se.

Ny handlingsplan på plats

Läkemedelsverket ska utreda generisk förskrivning – igen.
Det framgår av årets handlingsplan för den nationella läkemedelsstrategin som presenteras idag.

Furmark: “Tillgång till
läkemedel ska vara jämlik”

En ny handlingsplan har antagits för den nationella läkemedelsstrategin inför 2014. Fyra ”prioriterade aktiviteter” tillförs nästa år. Nya statssekreteraren betonar jämlik tillgång till läkemedel.

Kunder ska kunna jämföra apotekens kvalitet

Nya ”apoteksindikatorer” ska hjälpa allmänheten att jämföra olika apoteksaktörers kvalitet och säkerhet. En liknande modell finns redan i Holland.

“Välkommen satsning på
kvalitetsindikatorer på apotek”

BLOGG: Att apoteken nu får en tyngre roll i den nationella läkemedelsstrategin är en framgång för förbundet. Projektet kvalitetsindikatorer på apotek är särskilt intressant. Men nu måste vackra ord följas av handling, skriver förbundsordförande Thony Björk på förbundsbloggen.

Apotek lyfts in i strategi

Apoteken får en viktigare roll i den nationella läkemedelsstrategin nästa år – något som välkomnas av branschen.