Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "läkemedelsgenomgång"


”Ingen grund för att
exkludera patienter”

Det finns ingen grund för att prioritera bort patienter som har färre läkemedel än fem från apotekarinterventioner som inkluderar läkemedelsgenomgångar. Det säger Anna Alassaad, disputerad apotekare, apropå resultaten från den studie som vi skrev om i förmiddags. UPPDATERAD 16:40

Oväntade data om läkemedelsgenomgångar

I en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala gjorde interventioner av apotekare stor nytta hos akut inlagda patienter med färre än fem läkemedel. Men hos dem med fem eller fler läkemedel gjorde insatsen mindre nytta sett till antalet återbesök. UPPDATERAD 16:22

Stark evidens för LIMM-modellen

Efter ett drygt decenniums utveckling och vetenskaplig utvärdering har apotekaren Tommy Eriksson summerat det vetenskapliga evidensläget för sitt skötebarn LIMM-modellen.

Farmaceuter gjorde
snabbare avstämning

En ny studie av läkemedelsavstämningar enligt den svenska LIMM-modellen visar att farmaceuter och sjuksköterskor upptäcker ungefär lika många avvikelser. Men farmaceuterna gjorde analysen snabbare, och deras bedömning av fyndens relevans låg närmare läkarens värdering.

Var tionde över 75 får olämpliga läkemedel

Var tionde person över 75 år i Sverige behandlas med olämpliga läkemedel. Det visar nya siffror från Socialstyrelsen.

”Spretiga studier i
ny analys från VGR”

Ulrika Gillespie, ledande klinisk apotekare, tycker inte att den nya ”negativa” VGR-studien av läkemedelsgenomgångar är tillräckligt relevant för att ligga till grund för prioriteringar i sjukvården.

Genomgångar minskade inte inläggningar

Enligt en ny svensk metaanalys minskar läkemedelsgenomgångar för patienter i särskilda boenden inte mortaliteten eller antalet sjukhusinläggningar. Men studien har begränsningar.

Danmark möjlig förebild för enkel genomgång

Den danska modellen där apoteksanställda apotekare leder läkemedelsgenomgångar på sjukhem är ett spännande initiativ. Men modellen är inte direkt överförbar till Sverige, anser Clary Holtendal, professionsrådgivare på Sveriges Farmacevtförbund.

Apoteksfarmacevt leder genomgång efter nytt avtal

Via ett nytt avtal med Köpenhamns kommun ska 30 danska apotekare från apotek genomföra 2000 läkemedelsgenomgångar på danska sjukhem före årsskiftet.

Nya regler kan ge apotek nya uppgifter

De skärpta kraven på läkemedelsgenomgångar kan ge en utökad roll för apoteken. Men eftersom finansiering saknas riskerar det nya regelverket att bli en pappersprodukt, varnar apoteksbranschen.

Annonsera och prenumerera