Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "läkemedelsförmånen"


“Glädjande genombrott bakom kostnadsökning”

De nya hepatit C-läkemedlen förklarar mycket av fjolårets kraftiga ökning av läkemedelskostnaderna – men ökade försäljningsvolymer av andra läkemedel är också en viktig faktor. Det visar branschföreningen LIF:s analys.

Kraftig ökning
av läkemedelskostnader

De totala kostnaderna för läkemedel mätt som AUP ökade med hela 6,3 procent i fjol. Regeringen utökade budgetposten för läkemedelsförmånen med drygt 1,8 miljarder kronor i vårändringsbudgeten som presenterades idag.

Ticagrelor kostnadseffektivt trots högt pris

En ny hälsoekonomisk analys visar att Brilique (ticagrelor) är kostnadseffektivt, jämfört med det billigare behandlingsalternativet generiskt klopidogrel, mot akut kranskärlssjukdom.

“TLV skjuter för brett”

Svensk Farmaci har talat med Anders Blanck, tillförordnad vd för Lif, angående TLV:s påstående att läkemedelsföretag tar ut för höga priser för särläkemedel. Han vill ha en översyn av läkemedelssubventionen.

Annonsera och prenumerera

Månadens fråga

Sveriges Farmaceuter driver på för att dosläkemedel ska lämnas ut på apotek — och bara i undantagsfall på exempelvis bensinmackar. Håller du med?

Loading ... Loading ...