Fem problem i snitt hos multisjuka äldre

I en ny kartläggning hade 300 multisjuka, hemmaboende äldre i genomsnitt fem läkemedelsrelaterade problem, LRP, per person. Studien antyder också stora skillnader mellan landstingen.