Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "kunddialog"


Kommunikationsproblem
i ett av tre möten på apotek

Nästan en tredjedel av alla kundmöten på apotek som handlade om receptläkemedel innehöll någon typ av kommunikationsproblem, i en aktuell småländsk studie. Men nästan alla kunder var nöjda med mötet med farmaceuten. För att minska kommunikationsproblemen bör farmaceutens positiva agerande – ögonkontakt, omsorg och tydlighet – förstärkas.

2014-02-17

Nya tag för
förenklat utbyte

TLV och apoteksföreningen har ofta varit verbala antagonister på senare år. Nu ska de samarbeta för att förbättra systemet för utbyte av läkemedel på apotek.

TLV ska lära apoteken
om generiskt utbyte

Förskrivare, apotekspersonal och patienter har bristande kunskaper om generika och systemet med utbyte, menar TLV. Därför sjösätter de, tillsammans med Läkemedelsverket en informationskampanj i höst.

Vill förändra modell
för ersättning till apotek

Intresset för alternativa ersättningsmodeller för apoteken tycks öka hos ledande politiker. Anders W Jonsson (C), ordförande i socialutskottet, vill ta steg mot att premiera medicinsk information på apoteken.

2013-01-24

”Professionen måste bli bättre på enhandslyror”

BLOGG: Svensk Farmaci välkomnar apotekaren Henrik Cam som ny bloggare på sajten. Han inleder med att reflektera kring den aktuella studien av kundmöten på apotek.

2012-12-11

“Legitimation får
aldrig pantsättas”

Farmacevtens roll vid en receptexpedition är att förvissa sig om att kunden kan använda sitt läkemedel på rätt sätt. Detta kan man som farmacevt aldrig tumma på. Men det är dessvärre så mycket annat som farmacevten dessutom förväntas ta upp …

2012-12-10

“Borde ge många
en tankeställare”

Sofia Kälvemark Sporrong, en av forskarna bakom den nya studien av kundmöten på apotek, tycker att resultaten ger tankeställare åt såväl staten, arbetsgivarna, universiteten och farmacevterna själva.

2012-12-10

Medicinsk dialog
bristvara på apotek

Bara en femtondedel av tiden för kundmöten vid apotekens receptdiskar går till medicinsk information, enligt en ny studie från Uppsala. UTÖKAD 15:18

2012-12-07