Kronoberg tar hem tillverkning

Nästa måndag börjar Region Kronoberg att tillverka cytostatika och radiofarmaka i egen regi i Växjö. Förändringen ger landstinget möjlighet att öka bemanningen.