Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "Kronans Apotek"


Swish på Kronan

Nu behöver kunder hos Kronans Apotek inte längre vare sig kontanter eller kort för att kunna betala för sig. Apotekskedjan inför nu möjligheten att betala med mobilen.

2020-09-08

Kronan stänger nio apotek

Kronans Apotek lägger ner nio apotek fram till första kvartalet 2020. Totalt berörs 83 anställda.

Facklig kämpe lämnar Kronan

”Skittråkigt”. Det säger Erik Andersson om att sluta som ordförande i akademikerföreningen på Kronans Apotek. Men det fackliga engagemanget tar han med sig.

Kronan vill se signering av farmaceut på distans

Kronans Apotek har i sitt apotekspolitiska program identifierat fyra förändringar som man anser behöver genomföras för att apoteksväsendet ska klara sitt uppdrag. Den första handlar om bristen på farmaceuter. För att klara bemanningssituationen krävs en ny lagstiftning som öppnar för …

2018-08-22

“TLV:s agerande ger sämre tillgänglighet”

TLV:s agerande gör att kunderna drabbas av sämre tillgänglighet, anser Kronans Apotek apropå att myndigheten inlett ett tillsynsärende mot kedjan. Kronan vill se ändrade regler som gör det lättare att hantera prissänkningar på originalläkemedel.

2018-03-28

Push-notiser ökade receptuttag

Påminnelser via Kronans Apoteks app ökade uthämtningen av läkemedel med 17-23 procent, enligt en studie som företaget gjort. “Ett bra resultat som visar att påminnelser kan bidra till en bättre läkemedelsanvändning till nytta för patienten och samhället”, säger Anna Skarph, företagets chefsapotekare.

2017-11-23

Kronan ber om ursäkt

Kronan ber om ursäkt för det mejl om julbord som regionchefen för södra Skåne skickat ut. Det är varje apotekschefs sak att avgöra frågan om julbord eller inte, enligt informationsdirektör Andreas Rosenlund.

Inget julbord om resultatmål inte nåtts

Kronans Apotek i södra Skåne ställer in alla julbord för apotekspersonal vars apotek inte nått sina budgeterade resultat. Åtgärden andas mer 1950 än 2015, anser Sveriges Farmaceuters ordförande.

“Investera i ökad rådgivning”

Samhället borde investera i utökad rådgivning på apotek – och därmed spara miljarder. Det är budskapet i en ny rapport som Kronans Apotek tagit fram, som innehåller beräkningsmodeller på besparingar som skulle kunna åstadkommas enligt företaget.

Kronan tar nytt steg
mot skönhet och hudvård

Kronans Apotek lanserar ett nytt butikskoncept, Care&Beauty, med fokus på hud- och skönhetsvård. Två annorlunda apotek öppnar i november.

2015-09-09

Annonsera och prenumerera