Flera nya yrkesroller i offentlig sektor

Farmaceutyrket utvecklas snabbt inom offentlig sektor. Apotekare finns på allt fler håll i öppenvården, receptarier anställs på sjukhuskliniker och iordningsställande farmaceuter på sjukhus har etablerats på åtminstone ett sjukhus.