“Så hanterar
vi positiva provsvar”

Anne Kihlgren, vd på DNA-laboratoriet Dynamic Code AB, replikerar på ett uttalande från smittskyddsläkaren Peter Iveroth om klamydiatest i Svensk Farmaci i slutet av mars. Ett särskilt systemstöd säkrar att personer som får positiva svar kommer in i vården, skriver hon.