Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "Jönköping"


Resultat från apotekarprojekt i Jönköping

Även om det småländska apotekarprojektet för bättre läkemedelshantering avslutades i våras, lever de positiva erfarenheterna vidare. I nästa vecka presenteras en rapport från projektet.

– Förhoppningsvis kan vi i höst presentera arbetet för politikerna så de kan ta beslut om hur dessa viktiga frågor ska hanteras vidare, säger Malin Holmqvist, klinisk apotekare inom Region Jönköpings län.

Apotekarprojekt avslutat med hopp om fortsättning

Samarbetsprojektet mellan kommunerna och regionen i Jönköpings län, där sju apotekare optimerat läkemedelshanteringen för patienter med kommunal hemsjukvård, avslutas trots positiva erfarenheter. Det gick inte att hitta en samsyn kring fortsatt finansiering men delar av verksamheten kan komma att leva vidare. UPPDATERAD 7 APRIL

Småländska kommuner satsar på apotekare

Sju apotekare arbetar nu brett med läkemedelsfrågor i kommunerna i Jönköpings län. Regionen och kommunerna delar på notan för det unika ettåriga samverkansprojektet.

2015-06-01

Sparar stort
på egen regi

Jönköping har hittills kapat uppemot 25 procent av kostnaderna genom att driva sjukvårdens läkemedelsförsörjning i egen regi. 22 farmaceuter jobbar nu med läkemedelsfrågor i landstinget.

Allt färre dospatienter efter strul

I Jönköping gäller en restriktiv inställning till maskinell dos – istället används i många fall dosetter. Antalet dospatienter i länet har minskat med 1 700. Ordinationsverktyget Pascal släpptes ut innan det var tillräckligt väl testat, säger AnnSofie Fyhr, områdeschef för läkemedelsförsörjning. UPPDATERAD 13:34

2014-06-03

Landstingsveteran får unik roll

Som enda landsting i landet har Jönköping beslutat att sköta läkemedelsförsörjningen till vården helt i egen regi. Hans Gränefält är mannen som får ansvaret för den unika förändringen.

Jönköping går egen väg

Som enda landsting i landet har Jönköping beslutat att sköta den framtida läkemedelsförsörjningen till vården helt i egen regi.