Fler vaccinerade
trots mild influensa

Trots att antalet personer över 65 år ökar och att den senaste influensasäsongen var relativt mild ökar vaccinationstäckningsgraden bland äldre.