Industrifarmaceuter
tror på EMA i Amsterdam

EMA hamnar i Amsterdam, om man får tro deltagarna på årets upplaga av Industrifarmaceutiskt möte. På mötet diskuterades allt från biologiska läkemedel och serialisering till Falu rödfärg.