Följ Svensk Farmacis nyhetsbrev

Prenumerera och få de senaste nyheterna.
Följ oss på
FacebookTwitterRSS

Visar artiklar för "HSV"


"Goda möjligheter att interagera"

Det saknas belägg för att receptariestudenterna är isolerade från övriga studenter inom hälso- och sjukvårdsutbildningarna grundat på programmens organisatoriska styrning. Det skriver fyra företrädare för farmaciutbildningarna vid Göteborgs universitet apropå kritiken från professor Björn Lindeke och UKÄ:s bedömargrupp i Svensk Farmaci förra veckan.

Uppdelning ger isolerade studenter

Receptariestudenterna i Göteborg blir isolerade från övriga vård- och farmacistudenter, enligt UKÄ:s bedömargrupp. Idag bedrivs receptarie- och apotekarprogrammen inom olika organisationer, men bedömargruppen vill att utbildningarna integreras bättre.

Klartecken för utbildningar

I fjol fick flera av landets farmaciutbildningar kritik och ifrågasatt examinationsrätt. Men efter att åtgärder vidtagits har alla nu fått godkänt. Karlstads åtgärdsprogram imponerade mest, enligt Björn Lindeke, ordförande i utvärderingsgruppen.

Klartecken för utbildningar

I fjol fick flera av landets farmaciutbildningar kritik och ifrågasatt examinationsrätt. Men efter att åtgärder vidtagits har alla nu fått godkänt. Karlstads åtgärdsprogram imponerade mest, enligt Björn Lindeke, ordförande i utvärderingsgruppen.

Apotekarutbildningar ska nagelfaras av expertgrupp

Nu är det dags för landets apotekarutbildningar att utvärderas. Även denna gång blir det professor emeritus Björn Lindeke som leder arbetet.

Obligatorisk språkhandledning ska minska studieproblem

Bristande språkkunskaper ställer till problem vid receptarieutbildningen på Göteborgs universitet. Därför ska språkhandledning nu bli en obligatorisk del av utbildningen.

2012-11-12

”Många examensarbeten borde aldrig ha godkänts”

Bristande förkunskaper hos många studenter och universitetens premiering av genomströmning. Det förklarar mycket av farmaciutbildningarnas problem, skriver professor emeritus Björn Lindeke, som ledde HSV:s utvärdering i våras, i ett bekymrat brev till Högskoleverket.

2012-08-28

Lärosäten får kritik – Umeå bäst

Högskoleverkets utvärdering av landets farmaciutbildningar utom apotekarprogrammen ger många lärosäten kritik och ifrågasatt examineringsrätt. Umeå får dock högsta betyg. Även Kalmar slipper kritik.

2012-06-20

Apotekarutbildning granskas inte i år

Högskoleverkets granskning av farmaciutbildningarna blir mindre omfattande än planerat. Apotekarutbildningarna exkluderas och bedömargruppen fokuserar på övriga utbildningar.

2012-02-10

Gott betyg till forskning i Uppsala

Forskargrupperna vid farmacevtiska fakulteten i Uppsala fick goda omdömen i universitetets forskningsutvärdering. Men rapporten pekar också på att fakulteten står inför ett förändringsarbete.